GODEN VAN EGYPTE

Egyptische goden en het leven na de dood


Net als de Oude Grieken en Romeinen hadden de Egyptenaren een eigen mythologie. Deze polytheïstische godsdienst, religie met meerdere goden, was in de Egyptische samenleving erg belangrijk. Bovenaan de piramide stond de god Ra; de zonnegod. Andere bekende namen zijn Isis, Osiris en Anubis. De goden hadden zowel een connectie met de aarde als met de onderwereld.

 

Enneade goden


De belangrijkste goden in de Egyptische mythologie worden Enneade genoemd. Dit is afgeleid van het Grieks voor 'negen'. Tot de Enneade behoren de goden Ra, Sjoe, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Seth, Horus en Nebthet. Zij woonden op de Heliopolis, de stad van de Zon. Naast Ra zijn Anubis (god van het mummificeren), Seth (god van de storm en chaos) en Hathor (Godin van de liefde en geboorte) goden die vaak terugkomen in de mythologische verhalen. Naast de Enneade had ook elke Egyptische stad een god. Zij werden de Nomos genoemd, wat een Griekse benaming is voor de 42 districten van Egypte.

Osiris en Isis

Twee andere belangrijke goden zijn Isis en Osiris. Isis is de vrouw van Osiris en de beschermgodin van de toverkracht. Osiris was de god van de landbouw en de heerser van de Onderwereld. Hij besliste over je lot. Eerst was hij echter een koning van de Bovenwereld. Hij werd vermoord door zijn broer Seth (god van de chaos). Isis wist met behulp van Anubis de lichaamsdelen van Osiris weer aan elkaar te zetten en zo kon Osiris god worden van de onderwereld. Isis kreeg daarna nog een zoon, Horus, die uiteindelijk Seth versloeg en koning werd van de Bovenwereld.Zonnegod Ra

De oppergod in de Egyptische religie is de zonnegod Ra of Amon. Hij had de wereld geschapen en ook de mensen. Hij maakte de dieren en planten, net als de maanden en seizoenen. Ook zou hij de andere goden hebben geschapen. De zonnegod Ra had een sterke band met de farao. De farao was namelijk de connectie tussen het godenrijk en de Egyptische bevolking. Daarom werden Ra en de farao vaak samen afgebeeld. Menig farao had 'amon' ook in zijn farao-naam opgenomen. Toetanchamon is daarvan een voorbeeld.

Gevecht met Apep

Volgens de mythologie volgt Ra elke dag hetzelfde ritme. In de ochtend wordt hij herboren en overdag reist hij met een schip door de hemel. 's Avonds gaat hij naar de onderwereld en vecht hij samen met Osiris tegen de slang Apep. In het gevecht sterft Ra, om de volgende dag weer herboren te worden. Zodra de slang gewond raakte in het gevecht, bloedde hij aan de hemel. Daarmee konden de Egyptenaren het avondrood aan de hemel verklaren. De aardbevingen die soms plaatsvonden in Egypte waren een teken dat de slag bewoog.

Leven na de dood

Om in het dodenrijk te kunnen komen, moest de god Osiris je helpen. Samen met 42 rechters besliste hij over je lot. De overledene werd een aantal vragen gesteld over zijn of haar leven en hij of zij werd gewogen op de weegschaal. Aan de ene kant van de weegschaal lag het hart van de overledene en aan de andere kant de 'veer van de waarheid'. Zodra de dode zou liegen, zou de weegschaal uit balans raken. Dan zou hij of zij worden opgegeten door Ammit, een monster met de kop van een krokodil, het lijf van een leeuw en poten van een nijlpaard. Als de weegschaal wel in balans bleef, had de persoon goed geleefd en mocht hij of zij naar de 'eeuwige velden'. Dit kan worden vergeleken met de hemel.

Egyptische Goden afbeeldingen 

Doordat de goden een belangrijke rol speelden bij het leven op aarde en in de onderwereld, werden in tempels en piramides vaak afbeeldingen gemaakt van de goden. Zo werd Horus regelmatig in piramides afgebeeld omdat hij de god van de Bovenwereld was. Hij werd afgebeeld met een havikskop. Osiris werd vaak naast Horus afgebeeld omdat hij de god van Onderwereld was en de overledene daar moest helpen. Anubis, de god van het mummificeren, had een jakhalskop en is ook vaak te vinden in tempels. Natuurlijk kwam Ra ook regelmatig voor op de afbeeldingen. Hij had een havikskop en een zonneschijf.

De Egyptenaren geloofden niet in 1 god, maar in meerdere goden. Iedere god had zijn eigen taak. In veel gebieden hadden de goden weer andere namen. Iedere grote stad had ook zijn eigen beschermgod. De Egyptenaren maakten tempels voor de goden en dachten dat de goden daar leefden. Iedere dag brachten ze eten en drinken naar de tempel.

De belangrijkste goden op een rijtje

 1. Horus (verbonden met de farao, hemelgod)
 2. Seth (vijand van Horus en Osiris) : god van stormen en wanorde
 3. Thoth (maangod en god van de schrijfgod, het tellen en de wijsheid.
 4. Chnoem (god die de mensen vormt op zijn pottenbakkerswiel)
 5. Hathor (godin van de liefde, geboorte en dood)
 6. Sobek (krokodillengod, heer van de Fajoem)
 7. Ra (of Re of Amon, de zonnegod)
 8. Ptah (maakt ook mensen en dieren, vaak verbonden met Ra)
 9. Anoebis, god van het mummificeren.
 10. Osiris, god van de landbouw en heerser van de onderwereld.
 11. Isis, vrouw van Osiris, moeder van Horus, beschermgodin met toverkracht. Later ook een belangrijke god voor de Romeinen.

Om in het dodenrijk te komen, moest je eerst naar Osiris. Hij besliste samen met 42 rechters over je lot. Er werden vragen over je leven gesteld.

"Heb je iemand vermoord ?" of "Heb je iemand bedrogen ?"

Je moest antwoorden met "ja" of "nee" Ondertussen werd je hart gewogen op een weegschaal. Aan de ene kant van de weegschaal lag je hart, en aan de andere kant de "veer van de waarheid" Als je loog tegen Osiris, raakte de weegschaal uit balans. Als dat gebeurde, werd je opgegeten door Ammit, een vreselijk monster met de kop van een krokodil, het lijf van een leeuw en poten van een nijlpaard. Alle antwoorden die je gaf, werden opgeschreven door Thoth. Als de weegschaal in balans bleef en je had goed geleefd, mocht je naar de "eeuwige velden", anders werd je opgegeten door Ammit. Anubis bediende de weegschaal en bracht je naar Osiris.